Färgskala på diamanter:

GIA (USA)

Scan. D.N.

Förkortning

Beskrivande termer

D-E

River

R

Mycket sällsynt vit. Den högsta färgkvalité som finns på diamanten.

F-G

Top Wesselton

TW

Sällsynt vit

H

Wesselton

W

Vit

I (Com)

Top Crystal

TCr

Mycket lätt tonad vit.sällsynt vit

J (Com)

Crystal

Cr

Lätt tonad vit

K (Com)-L

Top Cape

TCa

Tonad vit

M-N

Cape

Ca

Lätt gulaktig

O-R

Light Yellow

LY

Lätt gult

S-Z

Yellow

Y

Gult

Utöver ovanstående färgklassificering finns det även fantasifärger

såsom: bruna, svarta, gröna, rosa, gula.

 

Int. förkortningar

Int. beteckningar

Beskrivning / Klarhet

FL

Flawless

Helt fri från inneslutningar och ytfel (Luppren)

IF

Internally flawless

Inga inneslutningar kan hittas vid 10 ggr förstoring.

VVS (1-2)*

Very very small inclusions

Mycket små inneslutningar som är svåra att urskilja vid 10 ggr förstoring.

VS (1-2)*

Very small inclusions

Mycket små inneslutningar, synliga vid 10 ggr förstoring för en van betraktare.

SI (1-2)*

Small inclusions

Åtskilliga små inneslutningar lätta att urskilja vid 10 ggr förstoring.

P (1-2)*

Piqué

Tydliga inneslutningar (synliga för blotta ögat).

P1

piqué1

Inneslutningar som vid 10x förstoring kan urskiljas(påverkar ej ljusåtergivningen).

P2

piqué 2

Inneslutningar som svagt minskar ljusåtergivningen. Synliga för blotta ögat

© 2023 Vigselbutiken AB.