Kimberleyprocessen

Ädelstenar kan användas som valuta för att finansiera illegal verksamhet eller/och krig. För att stoppa detta har diamantindustrin och andra organisationer inklusive EU tagit initiativ till ett system som kontrollerar den internationella handeln med rådiamanter. Initiativet kallas Kimberlyprocessen och innebär man måste följa att ett certifieringssystem för internationell handel med rådiamanter. Regeringar måste se till att varje sändning rådiamanter skickas i en säker behållare tillsammans med ett individuellt numrerat och statligt godkänt intyg om att diamanterna är konfliktfria. Just nu har ca ett 70-tal länder anslutit sig till systemet.

Förutom Cut, Clarity, Color och Carat tillkommer det ett femte "C" – Conflict Free (Konfliktfria diamanter).

Konfliktdiamant eller blodsdiamanter

En konfliktdiamant härstammar från ett konfliktdrabbat område och som ofta finansierar krig och andra otäcka event. Konfliktdiamanter eller blodsdiamanter som det också kallas, förknippas främst med afrikanska länder som Kongo, Elfenbenskusten, Angola, Sierra Leone och Liberia. Länder där konfliktdiamanter har varit en del av finansiering åt grupper och händelser där människor råkat väldigt illa ut.

Konfliktdiamanter och diamant industrin

Kimberleyprocessen startades efter millennieskiftet för att förhindra att blodsdiamanter skulle nå omedvetna konsumenter. De ledande staterna där diamanterna utvinns samlades för att gemensamt stoppa handeln av konfliktdiamanter. Drygt ett halvår senare enades länderna och diamantindustrin om ett sätt för att kontrollera flödet från rå diamant till färdig slipad sådan till oss konsumenter.

Kimberleyprocessen har idag 54 medlemmar och totalt 81 länder finns representerade. Det innebär att uppskattningsvis 99,8% av alla råa diamanter genomgår Kimberleyprocessen.

Alla våra diamanter är helt konfliktfria

Vigselbutiken garanterar att alla våra diamanter är helt konfliktfria och vi handlar bara med leverantörer som skaffar sina diamanter från legitima källor. Vigselbutiken stödjer en konfliktfri handel och alla fredsverkande aktiviteter i de drabbade länderna.

© 2023 Vigselbutiken AB.